עוד רגע :)
נופש בארץ
מוקד שירות חו"ל 03-5151606

תנאי ביטול וזיכוי

לקוח יקר,

נוסע שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתנאים הבאים:

1. את הודעת הביטול ניתן לשלוח לכתובת מייל: tlunotcarpet@flying.co.il או באמצעות מכשיר פקסימיליה למספר 03-5156510 או באמצעות הודעה טלפונית למספר 03-5151646

2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר. החברה תשיב למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך.

3. חרף האמור לעיל בס"ק 1.2, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול שאינו עומד בתנאי הביטול המצויים בחוק, כפוף יהיה לדמי הביטול המפורטים להלן:

 

 

המוצר

 

21 יום ומעלה

14-20 יום

8-13 יום

7 יום

ומטה

נופשונים

100$ לאדם

30%

60%

100%

חבילות אירופה

100$ לאדם

30%

60%

100%

טיסות שכר

100$ לאדם

30%

60%

100%

בתי מלון

100$ לאדם

30%

60%

100%

מאורגנים

100$ לאדם

30%

60%

100%

חבילות צעירים100$ לאדם 

50%

70%

100%

ספורט והופעות

100€ לאדם

50%

70%

100%

 

 

-          דמי הביטול, הינם לפי ימי עבודה בארץ ובחו"ל

-          בתקופה של תערוכות וירידים, דמי הביטול כפופים למועד החיוב מול הספק המקומי.

-          ביטול חבילות לטיולים הכוללים טיסות סדירות, יבוטלו בהתאם לתנאי הספק.

-  שינוי שם בטיסות סדירות לאחר כרטוס, יחייבו דמי שינוי שם בסך 100$

- תיקון שם שאינו טיסה סדירה אינו כרוך בדמי שינוי

ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות

ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.