עוד רגע :)
נופש בארץ
מוקד שירות חו"ל 03-5151606

מידע לנוסע

על פי חוק שירותי תעופה, (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב 2012

סוג האירוע

שירותי סיוע-   מזון ומשקאות ושירותי תקשורת

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה

השבת תמורה או כרטיס חלופי

פיצוי כספי – שיעורו נקבע  על פי זמן העיכוב ומרחק הטיסה****

טיסה שבוטלה* ללא הודעה מוקדמת או איחור בהמראה של מעל 8 שעות

כן

כן

כן

כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי בהתאם לזמני העיכוב ומרחקי הטיסות הקבועים בחוק

המראה באיחור של שעתיים לפחות

כן

לא

לא

לא

המראה באיחור של 5 עד 8 שעות

כן

לא

כן

לא

טיסה שהוקדמה בלפחות 5 ועד 8 שעות- ונמסרה הודעה לנוסע פחות מ  14 ימים לפני הטיסה

לא

לא

כן

לא

טיסה שהוקדמה ביותר מ- 8 שעות- ונמסרה הודעה לנוסע פחות מ  14 ימים  לפני הטיסה*****

 

לא

לא

כן

כן

סירוב להטיס**

(למשל עקב רישום יתר)***

כן

כן

כן

כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי – בהתאם לתנאי החוק

 

האמור לעיל הינו תמצית וסקירה כללית ואין בו על מנת להוות הנחיה לפעולה כלשהי. האמור כפוף להוראות חוק שירותי התעופה וניתן לעיין בו

באמצעות חברת השטיח המעופף בשדה התעופה או באתר החברהwww.flying.co.il.

זכאות להטבות על פי החוק מתעוררת במקרה של התייצבות במועד בדלפק בשדה התעופה למעט במקרה של ביטול טיסה.

* למעט ביטול עקב נסיבות מיוחדות או שביתה והשבתה או חג ושבת. ** למעט מצב של סירוב עקב טעמי ביטחון, בריאות הנוסע או חשש לבטיחות

הטיסה. סירוב עקב טעמי ביטחון יזכה בפיצוי אם הנוסע התייצב בשדה תעופה 3 שעות קודם לטיסה עם מסמכי נסיעה תקינים ושיתף פעולה. *** אין

זכאות לסעדים על פי החוק במקרה והנוסע הגיע ליעדו בזמן או אם קיבל או קנה את הכרטיס טיסה במתנה או בהטבות. ****שיעור הפיצוי בהתאם לזמן

העיכוב ולמרחק הטיסה קבועים בחוק. ***** הודעה על הקדמת טיסה אשר נמסרה 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה אינה מזכה את הנוסע בסעדים על

פי החוק. בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע פיצויים אם מפעיל הטיסה או המארגן פעל ביודעין בניגוד לחוק.