עוד רגע :)
נופש בארץ
מוקד שירות חו"ל 03-5151606

תקנון - Flying Safe


תנאים כלליים שירות Flying Safe – דמי ביטול משופרים למקרה של מחלה / בידוד / סגר

מהות השירות:

שירות זה מטרתו להציע תנאי ביטול משופרים, אשר מאפשר לבטל את ההזמנה שביצע בשטיח המעופף ולקבל החזר כספי, זאת בכפוף למימוש השירות בתוך תקופת הזכאות.
המזמין את השירות המשלים ייהנה מההטבה הבאה
ביטול החבילה עד 48 שעות לפני מועד היציאה, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
• תוצאה חיובית לנגיף הקורונה - החזר מלא
• יוטל סגר מלא בישראל כולל נתב"ג - החזר מלא
• יעד החופשה הופך מירוק לאדום עם חובת בידוד בעת ההגעה– החזר מלא


הגדרות:

"הזמנה" - משמעותה כל שירותיי התיירות שהוזמנו על ידי המזמין הראשי מהשטיח המעופף וכלל הנוסעים הרשומים בהזמנה ועל כלל החבילות המוצעות בחברת השטיח המעופף חו"ל .

"סכום הזמנה" - המחיר הכולל של ההזמנה ששולם בפועל על ידי המזמין הראשי ולא כולל עלות שירות השטיח המעופף Flying Safe

"מזמין ראשי" - הלקוח שביצע את התשלום עבור ההזמנה.

"החזר כספי" - סכום ההזמנה כמפורט בעמוד ההזמנה לא כולל את עלות השרות כמפורט בסעיף 3 לתקנון.

"תקופת הזכאות" -התקופה שבין המועד בו בוצעה ההזמנה ועד 48 שעות ממועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה וכל עוד תתקבל הודעת הביטול בשעות הפעילות של השטיח המעופף.

"נוסע" - כל נוסע בהזמנה למעט תינוקות


הגבלות:

השירות יוצע ללקוחות שביצעו הזמנה באחד מערוצי המכירה בשטיח המעופף למוצרים של ספקים נבחרים ויעדים נבחרים, ובמסגרת ההזמנה רכשו את השירות לכל הנוסעים בהזמנה.
החברה אינה מתחייבת להציע את השירות בצמוד לכל שירותי תיירות הנמכר על ידה, אלא לפי שיקול דעתה החופשי בלבד, והיא רשאית גם להפסיק ולחדש את הצעת השירות מעת לעת.

בכל מקרה יוצע השירות רק למוצרי תיירות שמועד מתן תחילת השירות יהיה בין ה 24/03/2021 ועד 30/09/2021, בלבד.

ניתן לרכוש את השירות לכל המאוחר עד 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה בתנאי שיש 14 יום (קלנדרי) עד ליום היציאה. במקרה של הזמנה בתוך טווח התאריכים עד שבועיים ליציאה, יש להזמין את השירות החדש עד 4 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

עלות השירות:

20 דולר לכל נוסע בהזמנה.
לא יהא ניתן להזמין את השירות רק עבור חלק מהלקוחות הנמצאים תחת אותה הזמנה, אלא לכולם בלבד.


תקופת הזכאות ותנאיה:

המזמין הראשי בלבד יהא רשאי לבטל את ההזמנה בדמי הביטול המועדפים מכח השירות אך ורק בתוך תקופת הזכאות, וזאת באמצעות שיחה טלפונית עם אחד מנציגי המכירות בטלפון 03-5151616 או במייל sherut@flying.co.il בהוספת מספר ההזמנה בשורת הנושא במייל.
להזמנת השירות ינתן אישור בכתב, והוא תנאי להזמנתו בפועל. אין תוקף לאישורים בעל פה.
הפעלח השירות משמעותה אפשרות לבטל את ההזמנה בהתאם לתנאים אלו, ללא דמי ביטול, למי שזכאי לכך. בנוסף, המזמין הראשי יהיה רשאי לשנות את מועדי היציאה, את מהות השירות ואף את שמות הנוסעים – ולא לבטלה – אולם ככל וישנם הפרשי עלויות ישא בהם המזמין – ולחילופין יזוכה בהפרש אם מחיר השירות החילופי יהיה זול יותר.
במקרה של מימוש הזכאות המאפשר ביטול ההזמנה או דחייתה – לא יחולו על הלקוח דמי הביטול הרגילים הקבועים בתנאים הכלליים להזמנות בחברה.
לאחר תום תקופת הזכאות תתום כל זכות של הלקוח מכח השירות, ובכל אופן שהוא ניתן להפעילו פעם אחת בלבד. זכות של הלקוח שלא מומשה בתוך תקופת השירות תתום מאליה, והלקוח לא יהיה זכאי לדבר בשל כך.
החזר כספי למזמין הראשי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו ביצע המזמין הראשי את ההזמנה ותוך 14 ימי עבודה., באותו אמצעי תשלום בו שילם את ההזמנה, או בהעברה בנקאית, לפי החלטת החברה.
האמור בתנאים אלו אינו גורע מהאמור בתנאים הכלליים של החברה, לרבות דמי ביטול והוראות ביטול עסקאות מכר מרחוק – ובא להוסיף עליהם בלבד.